การกอดสำคัญกับเด็กอย่างไร

เวอร์จิเนียร์ ซาเทียร์ นักจิตวิยาครอบครัว ชาวแคนาดา กล่าวไว้ว่า “คนเราต้องการกอดกันวันละ 4 ครั้ง เพื่อการดำรงชีวิต กอดกันวันละ 8 ครั้ง เพื่อการดำเนินชีวิต กอดกันวันละ 12 ครั้ง เพื่อการเจริญเติบโต”

การกอด เป็นวิธีแสดงออกถึงความรักที่ทำได้ง่ายและไม่ต้องลงทุน ความสุขที่เกิดจากการกอดกัน ช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับสุขภาพกายและสุขภาพใจได้เป็นอย่างดี มีงานวิจัยบอกไว้ว่า การกอดช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคบางชนิดได้ เนื่องจากขณะที่กอดกัน ร่างกายจะหลั่งสารแห่งความสุขหรือที่เรียกว่าฮอร์โมนออกซิโทซิน (Oxytocin) ออกมา ซึ่งช่วยลดความเครียด ความกังวลของกล้ามเนื้อทุกส่วน ส่งผลให้อาการปวดต่างๆ บรรเทาลง เพิ่มการไหลเวียนของเลือด ลดอัตราการเต้นของหัวใจ ทำให้หัวใจไม่ทำงานหนัก ช่วยลดความเสี่ยงในการเป็นโรคหัวใจด้วยค่ะ

นอกจากส่งผลต่อการทำงานของร่างกายแล้ว การกอดยังส่งผลโดยตรงต่อจิตใจอีกด้วยค่ะ ช่วยผ่อนคลาย ลดความหวาดกลัว ความเหงา อ้างว้าง คิดบวกมากขึ้น และทำให้มีความสุข นี่เป็นเพียงตัวอย่างคร่าวๆ จากอิทธิพลของการกอด ดังนั้นเรามากอดคนที่เรารักเพื่อเพิ่มพลังกายพลังใจกันดีกว่าค่ะ

การกอดสำคัญกับเด็กอย่างไร?
การกอดสำคัญกับเด็กมากโดยเฉพาะวัยทารก เด็กทุกคนต้องการความรัก ความอบอุ่น และอิ่มท้อง สิ่งเหล่านี้ทำให้เด็กรู้สึกปลอดภัย ส่งผลให้พัฒนาการเป็นไปตามลำดับขั้นตามวัยค่ะ แต่ถ้าเด็กรู้สึกว่าสิ่งแวดล้อมไม่ปลอดภัย ขาดความรัก ความอบอุ่น ก็จะทำให้โตช้าและพัฒนาการไม่เป็นไปตามวัย นอกจากนี้ การกอด ยังช่วยส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ สังคม และสติปัญญาด้วย ทำให้เด็กรู้สึกว่าตนเองเป็นที่ยอมรับของคนอื่น เกิดความมั่นใจในตนเอง กล้าแสดงออก มีความสุข และพอใจในชีวิต เอาชนะความกลัวต่างๆ ได้ กล้าเผชิญกับสถานการณ์ที่ท้าทาย และแก้ปัญหาต่างๆ ได้ดีขึ้น เด็กที่มีปัญหาด้านอารมณ์และพฤติกรรม เช่น ไม่อยู่นิ่ง หงุดหงิด ก้าวร้าว หากได้รับการกอดจากผู้ใหญ่ก็จะช่วยลดพฤติกรรมก้าวร้าว และสงบนิ่งขึ้นได้ค่ะ

 

ที่มา ดร.พรชุลี ลังกา

คอลัมน์แวะพบกับครูปอนด์ คู่มือครูนิทานเพื่อนรักระดับ 1 ปีที่ 15 บับที่ 83 เดือนพฤศจิกายน 2559