แจกฟรี! ‘ยาโฮมีโอพาธีย์’ ป้องกันไข้เลือดออกได้ 89.9%

นพ.สรรพงศ์ ฤทธิรักษา ประธานศูนย์ข้อมูลยาสมุนไพรการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก กล่าวว่า วันที่ 15 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันไข้เลือดออกอาเซียน ซึ่งขณะนี้สถานการณ์โรคไข้เลือดออกของไทยน่าเป็นห่วง มีผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตจำนวนมาก จึงขอแนะนำการป้องกันโรคไข้เลือดออกด้วยตำรับยาโฮมีโอพาธีย์ ยูพาโทเรียม เพอร์ฟอเลียทุม 200C ซึ่งผลิตจากสมุนไพรยูพาโทเรียม เพอร์ฟอเลียทุม (Eupatorium perfoliatum) ตามกรรมวิธีทางเภสัชกรรมของการแพทย์โฮมีโอพาธีย์ โดยการเจือจางด้วยน้ำหรือแอลกอฮอล์สลับกับการกระแทก ซึ่งหน่วย 200C หมายถึง การเจือจางด้วยสัดส่วน 1 : 100 จำนวน 200 ครั้ง

ทั้งนี้ สรรพคุณของตำรับโฮมีโอพาธีย์ยูพาโทเรียม เพอร์ฟอเลียทุม ตามสารานุกรมยาโฮมีโอพาธีย์ (Materia Medica of Homeopathy) ตรงกับอาการสำคัญของโรคไข้เลือดออก จากผลการศึกษาวิจัยประสิทธิผลของยาโฮมีโอพาธีย์ พบว่า มีประสิทธิภาพในการป้องกันโรคไข้เลือดออกได้ 89.9% และเป็นตัวยาที่ควรนำไปใช้ในการเสริมการป้องกันโรคไข้เลือดออกให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

อย่างไรก็ตาม ยาโฮมีโอพาธีย์ยูพาโทเรียม เพอร์ฟอเลียทุม 200 C ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ 2 รูปแบบ คือ ชนิดเม็ด และ ชนิดน้ำ โดยชนิดเม็ดใช้อมใต้ลิ้นครั้งละ 1-2 เม็ด ประมาณ 10-30 วินาทีแล้วกลืน ส่วนชนิดน้ำใช้หยดใส่ปาก 2-3 หยด อมไว้ประมาณ 10-30 วินาทีแล้วกลืน ซึ่งเมื่อใช้ยานี้จะป้องกันโรคไข้เลือดออกได้ประมาณ 3-4 เดือน

“การใช้ยาดังกล่าวต้องขอย้ำว่า เป็นการป้องกันโรคเท่านั้น ซึ่งก็ต้องระวังไม่ให้ยุงกัดและต้องกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงในชุมชนและในบ้านของตนเองด้วย” นพ.สรรพงศ์ กล่าว

สำหรับข้อควรระวังสำหรับยานี้ คือ

1.ห้ามใช้ในหญิงมีครรภ์

2.ผู้มีโรคประจำตัวควรปรึกษาเจ้าหน้าที่ผู้ให้ยา

3.ผู้มีอาการไข้ ไข้หวัด หรืออาการป่วยอื่นๆ ควรหลีกเลี่ยงการใช้ยา

ส่วนผู้ที่มีความไวต่อยานี้จะเกิดอาการบางประการ เช่น ไข้ คลื่นไส้อาเจียน ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ อาการจะเกิดขึ้นทันทีหลังทานยาเข้าไป แต่จะหายได้เองภายใน 2 ชั่วโมง หากเกิดอาการดังกล่าวให้ดื่มน้ำมากๆ อย่างไรก็ตาม การใช้ยาดังกล่าวเป็นการป้องกันโรคตามศาสตร์การแพทย์ทางเลือก หากมีอาการไข้และสงสัยว่าเป็นไข้เลือดออก ควรไปรับการรักษากับแพทย์แผนปัจจุบัน” นพ.สรรพงศ์ กล่าว

ทั้งนี้ หากประชาชนท่านใดต้องการรับยาโฮมีโอพาธีย์ยูพาโทเรียม เพอร์ฟอเลียทุม 200C เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกในช่วงหน้าฝนนี้ ก็สามารถติดต่อรับได้ฟรีที่กองการแพทย์ทางเลือก อาคาร 2 ชั้น 6 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข หรือหากมีข้อสงสัยต้องการที่จะซักถามเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0-2591-7007 ต่อ 2603 ในวัน – เวลาราชการ

 

 

 

ที่มา ข่าวสด