5 อาชีพพันธ์ใหม่เรียนจบแล้วไม่มีวันเตะฝุ่นแน่นอน

วันนี้เราจะพาคุณไปดูอาชีพสายพันธ์ใหม่ ที่เรียนจบมาเมื่อไร ก็ไม่มีทาตกงานไปเดินเตะฝุ่นอยู่ข้างถนน กับบทความ 5 อาชีพพันธ์ใหม่ เรียนจบแล้วไม่มีวันเตะฝุ่นแน่นอน ไปดูกันว่ามีอาชีพอะไรบ้าง และคุณนั้นมีความฝันอยากที่จะเรียนสาขาอาชีพนี้หรือเปล่า
สำหรับวันนี้เราจะพาทุกคน มาดูอาชีพที่ใครเรียนในด้านนี้ไม่ต้องกลัวว่าจะตกงานเลย บางอาชีพถึงขั้นบอกว่า แค่กำลังจะจบก็เตรียมทำงานได้เลย หลายๆ คน มักจะเจอปัญหาที่ว่าเรียนจบแล้ว หางานทำยาก ที่เรียนมาก็ไม่ลองรับ เรามาลองดูอาชีพที่นำมาฝากกันวันนี้ดู
เผื่อเป็นแนวทางให้กับคนกำลังจะเรียนต่อ ว่าแล้วไปดูกันเลยว่ายังไง โดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ชี้อาชีพแห่งอนาคต พร้อม 5 หลักสูตร ของโลกยุคใหม่ ที่จบไปใครๆ ก็ชิงตัว จะมีอาชีพอะไรกันบ้าง

ที่ไม่ต้องกลัวว่าจะตกงาน การพัฒนาของเทคโนโลยี ย่อมส่ งผลให้หลากหลายอุตสาหกรรมต้องมีการปรับตัวอย่างต่อเนื่อง และสิ่งหนึ่งที่ตามมาดั่งเงาตามตัว คือการหายสาบสูญของบางอาชีพ
แต่ในทางกลับกัน ก็ยังคงมีอาชีพใหม่ๆ เกิดขึ้น และเป็นที่ต้องการอย่างมากในตลาดแรงงาน อย่าง 5 อาชีพ จากหลักสูตรพันธุ์ใหม่ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ต้องบอกเลยว่า เรียนจบเมื่อไหร่ ทุกองค์กรต้องแย่งตัวแน่นอน จะมีอาชีพอะไรบ้างมาดูกัน

1 นักเทคโนโลยีชีวภาพ

ตอบโจทย์พลังงานลดโลกร้อน หลักสูตรเทคโนโลยีพลังงานชีวภาพ และการแปรรูปเคมีชีวภาพ จากคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี คงไม่มีใครปฏิเสธว่าประเทศไทยคือประเทศแห่งเกษตรก ร ร ม แต่นอกจากผลผลิตด้านการเกษตรที่สามารถนำมาบริโภคแล้วนั้น

ยังมีสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นจากกระบวนอุตสาหกรรมการเกษตรนั่นคือ กากเหลือทางการเกษตร แต่แท้จริงแล้วสิ่งเหล่านี้สามารถนำมาผลิตเป็นพลังงานชีวภาพ

ซึ่งใช้ทดแทนพลังงาน ดังนั้น อาชีพนักเทคโนโลยีชีวภาพจึงมีความสำคัญ และเป็นประโยชน์อย่างมาก ทั้งต่อภาคอุตสาหกรรมและสภาพแวดล้อมของโลก

2 นักวิจัยอาหารสุดว้าว

ก้าวสู่โลกแห่งนวัตกรรมอาหาร หลักสูตรวิทย าศาสตร์ และนวัตกรรมทางอาหาร จากคณะวิทย าศาสตร์ และเทคโนโลยี นักวิจัยอาหารที่มีความรู้ด้านอาหาร และมีความคิดสร้างสรรค์ด้าน

นวัตกรรมย่อมเป็นที่ต้องการในอุตสาหกรรมอาหารยุคใหม่ ที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ของผู้ประกอบการเอสเอ็มอี SMEs รุ่นใหม่ ที่ต้องการพัฒนาธุรกิจอาหารของตนเอง
ให้มีความโดดเด่น สำนักงานคณะก ร ร มการอาหารและย า จะเป็นเครื่องมือสำคัญ ในการพัฒนานักวิจัยด้านนวัตกรรมทางอาหาร ที่สามารถผลักดันอุตสาหกรรมอาหารของไทย ให้มีมาตรฐานเทียบเท่าสากล

3 วิศวกรสุดล้ำ

พัฒนายานยนต์แห่งอนาคต หลักสูตรวิศวกรรมเทคโนโลยียานยนต์ จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ในอนาคตอันใกล้ ยานพาหนะขับเคลื่อนด้วย ไฟฟ้า Electric Vehicle จะเข้ามาทดแทนที่การใช้น้ำมันอย่างแน่นอน

เห็นได้จากการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องของจำนวนรถยนต์ไฟฟ้า ดังนั้น อาชีพวิศวกรยานยนต์แบบเดิม ๆ จึงอาจไม่สามารถตอบโจทย์ ความต้องการอุตสาหกรรมการผลิตยานพาหนะ ในยุคใหม่ได้ อาชีพวิศวกรยานยนต์สมัยใหม่ จึงเป็นที่ต้องการอย่ า งมาก จากฐานการผลิตอุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศไทย

4 นักบิ๊กเดต้า Big Data

เปลี่ยนข้อมูลมหาศาล เป็นทรัพย ากรอันล้ำค่าทางธุรกิจ หลักสูตรวิทย าศาสตร์ และนวัตกรร มข้อมูล จากคณะวิทย าศาสตร์ และเทคโนโลยี การตัดสินใจลงทุนแต่ละทีก็ต้องทำอย่างรอบคอบ เ พราะหากตัดสินใจพลาดแล้ว ธุรกิจอาจเจ๊งได้

สิ่งหนึ่งที่ถูกนำมาใช้ เพื่อลดความเสี่ยงในการตัดสินใจเกือบทุกองค์กรนั่นคือ ข้อมูลทางสถิติต่างๆ อาทิชุดข้อมูลขนาดใหญ่ Big Data ดังนั้น หากใครก็ตามที่มีความสามารถด้านการจัดการข้อมูล หรือที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านข้อมูล เตรียมตัวมีงานทำตั้งแต่ยังเรียนไม่จบได้เลย

 

5 ตำรวจไซเบอร์

ตำรวจยุคใหม่ไม่ต้องพกปืน พร้อมรายได้หลักสืบล้านต่อปี หลักสูตรนวัตกรรม และการแปรรูปทางดิจิทัล จากวิทย าลัยนวัตกรรม จากสถานการณ์ของโลกปัจจุบันเรามักเห็นกรณีหลายองค์กร ทั้งใน และต่างประเทศ ถูกเจาะเข้าระบบจากแฮกเกอร์

เพื่อนำข้อมูลขององค์กรไปเผยแพร่ หรือสร้างความเสียห า ยให้กับองค์กรเหล่านั้น จึงเป็นที่มาของอาชีพผู้รักษาความปลอดภัยระบบดิจิทัล Cyber Security เพื่ออุดช่องโหว่ ลดโอกาสการโดนแฮกจากบุคคลภายนอก

โดยปัจจุบันยังมีจำนวนผู้เชี่ยวชาญในด้านนี้ไม่มากนัก ส่งผลให้อาชีพผู้รักษาความปลอดภัย ระบบดิจิทัล จึงมีรายได้สูงสุดถึง 14 ล้านบาท ต่อปี ในสหรัฐอเมริกาเลย