7 คำถามที่พ่อแม่ควรถามลูก หลังลูกกลับจากโรงเรียน

การเลี้ยงลูกนั้นต่างก็รู้ว่ามันไม่ง่ายโดยเฉพาะจะเลี้ยงอย่างไรให้เขาเติบโตมาเป็นคนดีคนเก่งและสามารถเอาตัวรอดได้ในสังคมปัจจุบัน หลาย ๆ อย่างลูก ๆ ควรจะได้รับการเรียนรู้มาตั้งแต่ เด็ก ๆ โดยเรื่องง่าย ๆ อย่างการตั้งคำถามกับลูกเพื่อให้เขารู้สึกว่าได้รับความรัก ความอบอุ่นที่มากพอ ได้รับความใส่ใจจากพ่อแม่จริง ๆและ 7 คำถามที่พ่อแม่ควรถามลูก เหล่านี้จะช่วยให้ลูก ๆ มีพัฒนาการที่ดีมากยิ่งขึ้น ลองถามคำถามเหล่านี้หลังจากพวกเขากลับจากโรงเรียนดูสิ

1 ลูกชอบอะไรมากที่สุดในวันนี้

ซึ่งจะเป็นคำถามเพื่อให้ลูกอย ากจะบอกเล่าถึงสิ่งที่เขาชอบและมีความสุขกับมันในวันนี้ เป็นคำถามปลายเปิด ทำให้ลูกได้คิดและเล่าได้อย่ างเต็มที่เขาชอบอะไรบ้าง มีความสุขกับอะไรบ้าง แบบไหนบ้าง นั่นเอง

2 แล้วลูกไม่ชอบอะไรในวันนี้

ดูจะเป็นคำถามเชิงลบแต่ก็ค้องถาม เพื่อให้เข้าใจลูกมากขึ้นว่าเขาเจออะไรมาบ้างซึ่งเป็นสิ่งที่เขาไม่ชอบ แล้วเราจะได้นำไปปรับใช้และปฏิบัติกับลูกได้ถูก แต่ว่าคำถามนี้ไม่ต้องถามทุกวันก็ได้ ควรจะถามเป็นระยะก็พอ และอย่ าลืมเตรียมวิธีรับมือกับปัญหาเอาไว้ด้วยนะ

3 ที่โรงเรียนจะมีงานอะไรบ้างไหมเร็ว ๆ นี้

เป็นการถามเพื่อให้ลูกได้นึกและย้ำถึง กิ จ ก ร ร ม ที่โรงเรียนที่กำลังจัดมีขึ้น หรือเพื่อให้ลูกไม่ลืมงานที่ได้รับมอบหมายมาจากโรงเรียน เพราะบางทีลูกก็ลืมและไม่สนใจ เช่น ลืมทำการบ้านก็ต้องถามว่ามีงานอะไรที่ต้องทำไหมวันนี้ ก็ย้ำเตือนลูกไป

4 คุณครูเป็นอย่ างไร

เป็นการสอบถามแล้วสังเกตดูว่าลูกจะตอบอย่ างไร หากลูกเต็มใจจะเล่าและสนุกร่าเริงทุกครั้งที่เล่า ก็แสดงว่าลูกรู้สึกดีกับครู แต่ถ้าลูกเลี่ยงที่จะตอบแสดงว่าจะต้องมีปัญหาอะไรสักอย่ างแล้วล่ะ แต่ก็ดูในระยะย าวว่าจะแก้อย่ างไรดี

5 กิ จ ก ร ร ม ในโรงเรียนย ากไหม หรือ ง่ายไหม

เป็นการสอบถามถึงสิ่งที่เขาทำในโรงเรียนแต่ละวันเลยว่ามีอะไรที่ย ากหรือง่ายบ้าง เขาชอบอะไร ไม่ชอบอะไร ซึ่งอาจจะบอกถึงความถนัดของลูกได้เลย รวมถึงบอกถึงสิ่งที่ลูกไม่ชอบและสิ่งที่เป็นจุดอ่อนของลูกได้ เราจะได้หาวิธีการแก้ปัญหาได้ถูก

6 ลูกเล่นกับใครบ้างในวันนี้

คำถามนี้จะบอกถึงความสัมพันธ์ของลูกกับเพื่อน ๆ ในโรงเรียนว่าเขาสามารถเข้ากับเพื่อนได้หรือไม่ เป็นการบอกว่าลูกปรับตัวเข้ากับคนอื่นได้ดีแค่ไหน หรือเขาไม่มีคนเล่นด้วย หรือเข้ากับคนอื่นไม่ได้ จะต้องรีบหาทางแก้ไขหากปล่อยไว้จะมีผลเสียในระยะย าวแน่นอน

7 ลูกทานข้าวกับใครวันนี้

คำถามนี้จะคล้ายกับข้อ 6 เลยแต่ว่าจะเห็นถึงความสัมพันธ์ที่มากขึ้น ว่าลูกสนิทกับเพื่อนคนไหนเป็นพิเศษ หรือว่ามีเพื่อนหลายคน หากเปลี่ยนคนบ่อยก็อาจจะถามถึงคนเก่าด้วย เราจะได้เห็นว่าความสัมพันธ์ของลูกกับเพื่อนเป็นอย่ างไร จะได้ช่วยประเมินสถานการณ์ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับลูก

แม้จะดูเหมือนเป็นคำถามทั่วไป ที่พ่อแม้บางคนมองว่าไม่ถามก็ได้แต่แนะนำว่าควรจะถามหน่อยก็ดี อย่ างน้อยเป็นการถามลูกเพื่อให้ใกล้ชิดกันมากขึ้น ลูกจะกล้าเล่าในสิ่งที่เขาเจอมา เวลามีปัญหาลูก ๆ จะได้กล้าที่จะปรึกษา และเราเองจะได้เข้าใจนิสัยของลูกมากขึ้นด้วยนะ

 

แหล่งที่มา : สบายใจจัง